کتابهای آموزشی کورش عروج | Photo Brush
همه کتابهای آموزشی برای همگان رایگان است.میتوانید برای دانلود کلیک بفرمایید.سپاسگزارم
اگر با نرم افزار فتوشاپ بیش از اندکی آشنایی دارید،این آموزشها را پیگیری بفرمایید،چون در این آموزشها تنها به گزینه ها و ابزارهای این برنامه اشاره میکنم،نه روش کارکردن با آنها