آموزش تبدیل عکس به نقاشی
تنها يکی از روشهای ساخت نقاشی ديجيتال از عکس ميباشد.با اين روش نياز به برس يا قلموی ديجيتال ويژه اين برنامه داريد.بنابراين بهتر است برس رايگان ويژه اين آموزش را دانلود کنيد.
بيگمان آموزش به اين شيوه
62 صفحه  - 95 مگابايت
را دانلود بفرماييد
Adobe Acrobat Reader DC
برای دیدن نمونه های نمایشی در این کتاب آموزشی،بهتر است برنامه رایگان                            
Adobe Acrobat Reader DC