آموزش پیر شدن مونالیزا
129 صفحه  - 326 مگابايت
اگر برای ساختن فيلم يا نمونه های نمايشی،نياز به نشان دادن گذشت زمان در چهره هايی نقاشی شده داشته باشيم،اين روش شايد بکار آيد.
را دانلود بفرماييد
Adobe Acrobat Reader DC
برای دیدن نمونه های نمایشی در این کتاب آموزشی،بهتر است برنامه رایگان                            
Adobe Acrobat Reader DC